Przejdź do treści

Akty prawne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej dokumenty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Czytaj więcej: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Akty prawne

Akty prawne

1

Regulamin Organizacyjny PCPR w Wałbrzychu

pdf

 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PCPR W Wałbrzychu - Schemat organizacyjny

pdf

2 Regulamin Pracy PCPR w Wałbrzychu pdf
3 Regulamin Wynagrodzenia w PCPR w Wałbrzychu pdf

 4

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005—2013

pdf

5 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  W POWIECIE WAŁBRZYSKIM NA LATA 2011 - 2016

pdf

 6

Program pomocy dziecku i rodzinie.

pdf

7

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2014—2020

pdf

8

 

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata  2015-2017

 

pdf

9

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2013-2020

pdf