Przejdź do treści

Akty prawne

 

Akty prawne

Regulamin Organizacyjny PCPR w Wałbrzychu

pdf

 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PCPR W Wałbrzychu - Schemat organizacyjny

pdf

Regulamin Pracy PCPR w Wałbrzychu pdf
Regulamin Wynagrodzenia w PCPR w Wałbrzychu pdf

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005—2013

pdf

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  W POWIECIE WAŁBRZYSKIM NA LATA 2011 - 2016

pdf

Program pomocy dziecku i rodzinie.

pdf

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2014—2020

pdf

 

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata  2015-2017

 

pdf

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2013-2020

pdf

10

Regulamin naboru

pdf

11 Regulamin podnoszenia kwalifikacji pdf
12 Procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej pdf
13 Regulamin Kontroli Zarządczej pdf
14 Zasady zarządzania ryzykiem pdf