Jednostki nadzorowane

 

Jednostki nadzorowane przez PCPR w Wałbrzychu

1. Mieszkanie chronione, ul. Ogrodowa 2a, Wałbrzych

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a, Wałbrzych 58-309
3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2a, Wałbrzych 58-309