Przejdź do treści

Zatrudnienie na stanowisko Pracownika Socjalnego

 

Dyrektor PCPR w Wałbrzychu zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego w Zespole Instytucyjnej Pieczy Zastępczej i Rehabilitacji osobę spełniającą poniższe  wymagania (pobież pdf)