Przejdź do treści

Pracownik Socjalny w Zespole Instytucyjnej Pieczy Zastępczej i Rehabilitacji

 

Dyrektor PCPR w Wałbrzychu zatrudni na stanowisko Pracownika Socjalnego w Zespole Instytucyjnej Pieczy Zastępczej i Rehabilitacji osobę spełniającą poniższe wymagania (pdf)